15/04/2019

10 triệu - 12 triệu

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Tín Chấp & Thẻ Tín Dụng

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Số lượng: 20 người   |   Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai

18/04/2019

7 triệu - 10 triệu

30/04/2019

5 triệu - 7 triệu

30/04/2019

5 triệu - 7 triệu

Trợ Lý Bác Sỹ

Công Ty TNHH Truyền Thông & Dữ Liệu Sáng Tạo Việt

Số lượng: 5 người   |   Hà Nội, Hồ Chí Minh

31/03/2019

7 triệu - 10 triệu

31/03/2019

7 triệu - 10 triệu

31/03/2019

10 triệu - 12 triệu

31/03/2019

10 triệu - 12 triệu

Nhân Viên Điều Dưỡng

Công Ty TNHH Truyền Thông & Dữ Liệu Sáng Tạo Việt

Số lượng: 5 người   |   Hà Nội, Hồ Chí Minh

31/03/2019

5 triệu - 7 triệu

31/03/2019

5 triệu - 7 triệu

31/03/2019

10 triệu - 12 triệu

31/03/2019

10 triệu - 12 triệu

31/03/2019

7 triệu - 10 triệu

31/03/2019

7 triệu - 10 triệu

31/03/2019

12 triệu - 15 triệu

31/03/2019

12 triệu - 15 triệu

Bạn đang ở đâu trên thị trường tuyển dụng?